עורך דין לתביעות ביטוח לאומי

עזרה ראשונה בטרם פנייה לביטוח לאומי

מאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין שמייצג נפגעים בתחום
אלא מהווה "עזרה ראשונה" לנפגע, בטרם פנה הניזוק לקבלת יעוץ.
המאמר כתוב בנקודות על מנת להקל על הקורא להפנים את המסר ולפעול על פיו.

על מנת להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי בגין תאונת עבודה, יש צורך למלא טופס "הודעה על פגיעה בעבודה", זהו הטופס שבאמצעותו ביטוח לאומי, קובע אם האירוע נשוא התובענה עומד במבחני החוק , לצורך הכרה באירוע כתאונת עבודה. במידה והתשובה שלילית ניתן להגיש ערעור לבית הדין לגבי ההחלטה השיפוטית. במידה והתשובה חיובית, יתאפשר לניזוק לקבל דמי פגיעה, (הכוונה לפיצוי חלקי עבור אובדן השכר) בהתאם לאישורי מחלה, עד לפרק זמן של 91 יום בלבד. לאחר תום ימי המחלה, בהתאם למגבלה לעיל, ניתן להגיש טופס נוסף, שכותרתו "תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה", וזאת על מנת להיות מוזמן לוועדה רפואית. תפקיד הוועדה הרפואית לקבוע אם לניזוק נותרה נכות צמיתה ו/או זמנית , עקב האירוע ואם כן מה שיעורה. לגובה הפיצוי יש זיקה ישירה לגובה הנכות. לפיכך אדם שקיבל הזמנה לוועדה, חשוב שיתייחס בכובד ראש להזמנה, קל וחומר שהפיצוי נמשך לפי תוחלת חייו של הניזוק, ולא מסתיים אם הגיעו לגיל פנסיה.כפועל יוצא רצוי שהניזוק ישכור שירותיו של עו"ד שמתמחה בדיני הביטוח הלאומי, על מנת שייצג אותו החל ממילוי טופס התביעה ולאחר מכן בייצוג בפני הוועדה ופני בית הדין בהתאם לצורך. מטרת ההכנה להגדיל את הסיכוי שהמומחים היושבים בוועדה יקבעו נכות המשקפת מהימנה את תחלואי הניזוק. ההכנה צריכה להתמקד הן בפן הסובייקטיבי, קרי לתרגל את הניזוק בכל הקשור לתיאור מגבלותיו מבלי שהוא יוצר מצג שווא שהוא מתחזה, והן בפן האובייקטיבי כגון הפניה למסמכים רפואיים. רצוי להצטייד בחוות דעת רפואית ערוכה כדין, וכן בחיפוש אחר סעיפי נכות בתקנות שמתארים את הנכות ואת שיעורה. הואיל ולפי הדין המומחים הם בסטאטוס של שופטים, לא ניתן לזמן אותם במידת הצורך לבית הדין כדי לחקור אותם לגבי הסיבות לכתיבת החלטתם. לכן כדי להותיר פתח לערעור במידת הצורך יש לשים לב שכל הטענות נרשמו ע"י מזכיר הוועדה. הן המוסד לביטוח לאומי והן הניזוק רשאים להגיש ערר על החלטת הוועדה, אולם יש לקחת בחשבון שהתכנסות מחודשת של הוועדה, יכולה לגרום לכך שהנכות תקטן על כל המשתמע.

.

פרטי יצירת קשר

משרד עו"ד אמיר לווינשטיין

כתובת: רחוב יוסף אליהו 14, ת"א

טלפון: 03-5250484