עורך דין לענייני תביעות ביטוח

עזרה ראשונה חברת ביטוח

"עזרה ראשונה" למבוטח שתובע את חברת הביטוח.

מאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין שמייצג מבוטחים נגד חברות ביטוח.
אלא מהווה "עזרה ראשונה" למבוטח, בטרם פנה הניזוק לקבלת יעוץ.
המאמר כתוב בנקודות על מנת להקל על הקורא להפנים את המסר ולפעול על פיו.


1. בטרם אדם פונה לסוכן ביטוח, רצוי שידע מראש, מפני אילו סיכונים, הוא חפץ להיות מבוטח.
הואיל ולרוב הסכום הכספי המוקצה לפוליסות ביטוח מוגבל בהיקפו,
רצוי לבטח סיכונים שיש הסתברות ממשית שעלולים למצער להתרחש, למשל אדם שמתפרנס מעבודת כפיים, רצוי שיפנה לסוכן לצורך עריכת פוליסה שכוללת אובדן כושר עבודה ונכות תאונתית.רצוי לנהל משא ומתן עם הסוכן כדי שהתנאים הנקובים בפוליסה יתאימו את הסיכון שאתם חפצים לבטח, למשל לגבי אובדן כושר עבודה, להוסיף תנאי לפוליסה, שחברת הביטוח תשלם לכם גמלה חודשית, מיד אחרי קרות מקרה הביטוח ללא תקופת שיהוי של 3 חודשיים.


2. רצוי שמבוטח לפני שיחתום על הצעת הביטוח, וטופס הבריאות, שיבקש הבהרות מפורשות מהסוכן, לגבי החרגות בפוליסה. תפקידו של הסוכן לומר למבוטח במפורש, שעל המבוטח למסור פרטים נכונים ומהימנים, לשאלות שנשאל על ידי חברת הביטוח,
למשל בטופס הבריאות, אחרת חברת הביטוח ביום קרות מקרה הביטוח עלולה להתנער
מחבותה לפצות את המבוטח. רצוי לקרוא היטב את פוליסת הביטוח, בטרם חותמים על הצעת הביטוח, כדי שחלילה לא תהיו מופתעים מהתנאים המופעים בה.

3. אחרי קרות מקרה הביטוח, רצוי לפנות באופן מידי לעורך דין שבקיא בתחום,
על מנת שיפנה בצורה מסודרת לחברת הביטוח, קל וחומר שהפניה תאפשר סיכוי למבוטח
לקבל סעד מידי, ללא חקירה מצד חברת הביטוח ועיכוב כספים שמגיעים למבוטח על פי הפוליסה.

4. לרוב בעת שמדובר בתאונה קשה מבחינת הנזק שנגרם לניזוק, חברת הביטוח פונה למבוטח באמצעות סוכן מטעמה, כבר בעת שהותו בבית החולים, ו/או בבית ו/או במקום העבודה, על מנת לגבות ממנו עדות בעל דין. יש לומר לחוקר מטעם חברת הביטוח,
באופן שאינו משתמע לשתי פנים, שאתם מסרבים לשתף פעולה, הואיל וטרם פניתם לעורך דין.
ראוי להדגיש שהמטרה של חוקר הביטוח להכשיל את המבוטח, באופן שעדותו תכשיל אותו בכל הקשור לגובה הפיצוי שמגיע לו.
על כן גם אם החוקר יטען ששיתוף הפעולה, יגרום שתקבלו את הפיצוי יותר מהר,
יש להתעלם מאמירה זו, וליצור קשר דחוף עם עורך דין.

5. הואיל וחברת הביטוח, עלולה לא לשלם פיצוי, במידה וגרסתכם ומצבכם אינו תואם את לשון הפוליסה הדווקנית, אזי יש להימנע מטעויות, שלא תמיד ברות תיקון, כבר מתחילת ההליך. על כן מומלץ בכל לשון של בקשה, לפנות לעורך דין שבקיא ברזי הדין האזרחי בפרט בחוק חוזה ביטוח, מיד בסמוך לקרות מקרה הביטוח בטרם שיתפתם פעולה עם חברת הביטוח.

פרטי יצירת קשר

משרד עו"ד אמיר לווינשטיין

כתובת: רחוב יוסף אליהו 14, ת"א

טלפון: 03-5250484