תביעות נגד משרד הביטחון

עזרה ראשונה בתביעה כנגד משרד הביטחון

מאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין שמייצג נפגעים בתחום
אלא מהווה "עזרה ראשונה" לנפגע, בטרם פנה הניזוק לקבלת יעוץ.
המאמר כתוב בנקודות על מנת להקל על הקורא להפנים את המסר ולפעול על פיו.

אדם שנפגע בעת ועקב שירותו הצבאי, רשאי להגיש תביעה בגין מחלה ו/או תאונה למשרד הביטחון.
במידה והפנייה תעשה לאחר שלש שנים מיום השחרור, במידה ומדובר בחייל בשרות סדיר ו/או חייל בשירות קבע,
לגבי חייל בשירות מילואים, שלש שנים מיום קרות האירוע . הגשת התביעה לאחר פרק הזמן לעיל, עלולה להידחות בטענת התיישנות.
בהתאם להלכה הפסוקה במידה ויש תיעוד רפואי (המונח המשפטי "תעודה נושנה") לקרות האירוע בזמן השירות הצבאי,
ניתן בנסיבות מסוימות להגיש את התביעה גם לאחר פרק זמן של שלש שנים.
היה והתקיים הקשר הסיבתי עובדתי וסיבתי משפטי בין השירות לנזק, יופנה הניזוק לועדות רפואיות לצורך קביעת שיעור נכותו.הועדה הינה ועדה שיפוטית לכל דבר ועניין,
לכן חשוב להתייעץ עם עורך דין הבקיא היטב ברזי הדין בטרם פונים אליה.
תפקידו של עורך הדין הינו לבסס את הקשר הסיבתי-עובדתי בין האירוע לנזק, למשל באמצעות גביית עדויות,
עריכת תצהיר התובע ותצהירים נוספים מעדים לקרות האירוע , איסוף מסמכים וכו', וכן לבסס את הקשר הרפואי לאירוע,
למשל באמצעות הגשת חוות דעת רפואית ערוכה כדין. פיצוי יינתן רק לנפגע ששיעור נכותו מ10% ומעלה, דבר המגביר את הצורך הן בהכנה קפדנית של התיק בטרם הגשת המסמכים, והן בהכנת הנפגע לעמידה בפני הוועדה וייצוג משפטי ע"י עורך הדין בוועדה. הפיצוי שינתן לניזוק מטעם משרד הביטחון יכול לבוא לידי ביטוי במענק חד פעמי במידה והפיצוי מ10% עד 19% , מ20% ומעלה זכאי הניזוק לקצבה חודשית, בהתאם לתוחלת חייו, וכן להטבות בעין, כגון חופשות במלון, טיפול רפואי.
ככל ששיעור הנכות גבוה יותר, הפיצוי החודשי והטבות מרובות יותר,
על כן ייטב אם הניזוק יכלכל מעשיו באמצעות עורך דין שבקיא היטב ברזי הדין ופרט ייצוג נכי צה"ל.

פרטי יצירת קשר

משרד עו"ד אמיר לווינשטיין

כתובת: רחוב יוסף אליהו 14, ת"א

טלפון: 03-5250484