קביעת דרגת נכות, עורך דין פיצויים

עזרה ראשונה לנפגעי פעולות איבה

מאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין שמייצג נפגעים בתחום
אלא מהווה "עזרה ראשונה" לנפגע, בטרם פנה הניזוק לקבלת יעוץ.
המאמר כתוב בנקודות על מנת להקל על הקורא להפנים את המסר ולפעול על פיו.

אדם שנפגע מפעולת אויב רשאי לפנות למוסד לביטוח לאומי, תוך פרק זמן של שנה מיום קרות האירוע, על מנת שוועדת הרשות מטעמה תכיר בקשר הסיבתי בין הנכות לבין פעולת האיבה. במידה והפנייה תעשה לאחר שנה, התביעה עלולה להידחות בטענת התיישנות. היה והתקיים הקשר הסיבתי, יופנה הניזוק לועדות רפואיות לצורך קביעת שיעור נכותו. ועדת הרשות הינה ועדה שיפוטית לכל דבר ועניין, לכן חשוב להתייעץ עם עורך דין הבקיא היטב ברזי הדין בטרם פונים אליה. תפקידו של עורך הדין הינו לבסס את הקשר הסיבתי-עובדתי בין האירוע לנזק, למשל באמצעות גביית עדויות, עריכת תצהיר התובע לביטוח לאומי, איסוף מסמכים וכו', וכן לבסס את הקשר הרפואי לאירוע, למשל באמצעות הגשת חוות דעת רפואית ערוכה כדין. פיצוי יינתן רק לנפגע ששיעור נכותו מ10% ומעלה, דבר המגביר את הצורך הן בהכנה קפדנית של התיק בטרם הגשת המסמכים, והן בהכנת הנפגע לעמידה בפני הוועדה וייצוג משפטי ע"י עורך הדין בוועדה.

 

פרטי יצירת קשר

משרד עו"ד אמיר לווינשטיין

כתובת: רחוב יוסף אליהו 14, ת"א

טלפון: 03-5250484